Geomembrany pehd do zbiorników wodnych

Ochrona środowiska jest ważnym tematem, który muszą mieć na względzie wszystkie podmioty gospodarcze zajmujące się utylizacją odpadów. Geomembrany są materiałami stosowanymi jako uszczelnienie powstających składowisk odpadów komunalnych. Tworzy się z nich uszczelnienia, jeśli chodzi o obiekty magazynowania i dystrybucji paliw płynnych.

Dochodzą do tego również zabezpieczenia korpusów drogowych przed wodą gruntowa, głównie w przypadku występowania agresywnych wód gruntowych. Zabezpieczenie korpusów drogowych, narażonych okresowo na działanie wody na terenach, które są określane mianem zalewowych. Ponadto geomembrany znajdują zastosowanie w izolacji wodochronnych ścian oporowych, jak również przyczółków i tuneli komunikacyjnych. Służą do uszczelnienia rowów odwadniających przy korpusach dróg zarówno na zboczach jak i skarpach. Są stosowane w uszczelnianiu dna zbiorników retencyjnych, zbierających wody opadowe np. geomembrany pehd do zbiorników wodnych. Kolejne ich zastosowanie to tworzenie trwałych przegród wodoszczelnych, pionowych jak i poziomych, w gruntach pod drogami zabezpieczających wody gruntowe przed zanieczyszczonymi spływami opadowymi z dróg. Mają tu zastosowane folie pehd. Geomembrana pehd zabezpiecza podłoża i wody gruntowe przed zanieczyszczeniami występującymi w nasypach drogowych budowanych z różnych odpadów przemysłowych. Technika składowania odpadów wymaga precyzyjnego planowania i wykorzystywania odpowiednich materiałów, aby zapobiec wyciekowi chemikaliów do środowiska naturalnego. Znany jest wszystkim fakt, że słabo zabezpieczone odpady mogą skazić wodę i obniżyć jakość gleby.

Geomembrany różnią się odpornością chemiczną, elastycznością i kosztami materiału stosowanego do ich produkcji.

Spójrzmy na właściwości różnych gatunków tworzyw stosowanych do produkcji geomembran.

  • HDPE: polietylen, materiał wysokiej gęstości, jest stosunkowo tani, ale z kolei posiada odporność chemiczną i charakteryzuje się znaczną wytrzymałością spoiny. Jednakże ma małą odporność na przebicie, może pęknąć pod obciążeniem i ma wysoki stopień rozszerzalności cieplnej.
  • PCW: PCW lub PVC, tworzywo to odznacza się plastycznością. Z drugiej strony, nie radzi sobie dobrze w wysokich jak i niskich temperaturach. Jest też mniej odporne na promieniowanie słoneczne.
  • FPP-R: FPP-R, polipropylen i materiały, na bazie kauczuku, dobrze się sprawdzają w warunkach panowania skrajnych temperatur. Jednakże, chlorowana woda i węglowodory mogą osłabić ich wytrzymałość gdy działają zbyt długo na to tworzywo.
  • Kauczuk syntetyczny jest znany ze swoich właściwości uszczelniających. Oznacza się dobrą wydajnością w niskich temperaturach, jak i odpornością na promieniowanie słoneczne. Jedyne czego mu brakuje, to wytrzymałość na długotrwałe działanie olejów i węglowodorów.
  • Kauczuk butylowy, to kauczuk syntetyczny, który wykazuje dobrą odporność na promieniowanie słoneczne i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Jego wady należy między innymi: niska wytrzymałość na rozdzieranie i słabą odporność na węglowodory.

geomembrany abrysfolie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *