• Geomembrany pehd do zbiorników wodnych

Geomembrany pehd do zbiorników wodnych

Ochrona środowiska jest ważnym tematem, który muszą mieć na względzie wszystkie podmioty gospodarcze zajmujące się utylizacją odpadów. Geomembrany są materiałami stosowanymi jako uszczelnienie powstających składowisk odpadów komunalnych. Tworzy się z nich uszczelnienia, jeśli chodzi o obiekty magazynowania i dystrybucji paliw płynnych. Dochodzą do tego również zabezpieczenia korpusów drogowych przed wodą gruntowa, głównie w przypadku występowania […]